Ocaklı Avukatlık Bürosu, doğrudan yabancı yatırımlar, uluslararası ticari sözleşmeler, şirket ve gayrimenkul devralma işlemleri, uyuşmazlıkların çözümü dahil olmak üzere geniş bir alanda hukuki hizmetler sunan bir hukuk bürosudur.

HAKKIMIZDA

Kapsamlı Hizmet

Büromuzda, danışmanlık hizmetleri ve uyuşmazlık çözüm hizmetleri olarak iki genel başlık altında hizmet sunulmaktadır.


Danışmanlık hizmetleri, genel olarak, yazılı veya sözlü danışmanlık verilmesini, ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresini, hukuki inceleme yapılmasını ve raporlanmasını kapsamaktadır.


Uyuşmazlık çözüm hizmetleri ise dava ve icra takibine ilişkin sunulan hizmetlerin yanı sıra müvekkillerin tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinde temsil edilmesini de kapsamaktadır.

Müvekkil Odaklı Yaklaşım

Büromuzda müvekkil ilişkilerine değer verir, müvekkillerimizin hukuki ve ticari ihtiyaçlarını tespit edebilmek için onların hedef ve beklentilerini öğrenmeye çalışırız. Bu ihtiyaçlara en uygun hizmetleri sunmayı amaçlar ve müvekkillerimiz için yaratabileceğimiz değere odaklanırız.

 

Deneyimli Ekip ve Geniş İşbirliği Ağı

Kadrosu genç, dinamik ve deneyimli hukukçulardan oluşan Büromuz, uluslararası işlemlerde müvekkillerinin ihtiyaçları gerektirdiği ölçüde birlikte çalıştığı uluslararası hukuk bürolarıyla da işbirliği yapmaktadır.

 

FAALİYET ALANLARI

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Ocaklı Avukatlık Bürosu, gayrimenkul ve inşaat hukukunu ilgilendiren konularda, otel, alışveriş merkezi, fabrika ve konut projelerinin projelendirilmesi, inşası, finansmanı ve işletilmesi süreçlerindeki sözleşmelerin hazırlanıp müzakere edilmesinden imar uyuşmazlıklarının çözümüne kadar geniş bir yelpazede müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu alanda verdiğimiz hizmetler,

 • Yatırım konusuna ilişkin hukuki incelemenin yapılması
 • Proje geliştirme aşamasındaki sözleşmelerin ve yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • Banka ve kredi kuruluşlarıyla kredi ve teminat sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve finansal kapanışa kadar ve finansal kapanış sonrasında gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • İmar durumuna ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
 • Gayrimenkullerin satışına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • Kamu ihale süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesini kapsamaktadır.

Uluslararası inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılan FIDIC ve benzeri tip sözleşmelerinin, projenin gereklerine göre hazırlanması ve müzakere edilmesinde de hukuki destek sağlamaktayız.

Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Büromuz, uluslararası mal alım-satım sözleşmeleri, acentelik, franchising, distribütörlük sözleşmeleri, hizmet tedariki sözleşmeleri, software ve IT sözleşmeleri, otel yönetim sözleşmeleri dahil çeşitli ticari sözleşmelerin yazılmasında, ve müzakere edilmesinde görev almıştır.


Bugüne kadar görev aldığımız bazı sözleşme çeşitleri şöyledir:

 • Meyve/sebze, tekstil, bitkisel yağ, mermer gibi çeşitli malların ihracatına ilişkin satış sözleşmeleri
 • Dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi hizmetleri ve yazılım hizmetleri gibi dijital hizmetlerin sağlanmasına yönelik sözleşmeler,
 • Software geliştirme ve IT sözleşmeleri, reklam gelirlerinin paylaşılmasına yönelik sözleşmeler
 • Oyun geliştirme, otel işletmeciliği, e-ticaret ve dijital pazarlama gibi oldukça farklı sektörlerde faaliyet göstermek üzere ortaklıkların kurulmasına ilişkin joint-venture sözleşmeleri
 • Gayrimenkul danışmanlık hizmetleri, yatırım danışmanlığı hizmetleri gibi danışmanlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin sözleşmeler
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim

Ocaklı Avukatlık Bürosu, müvekkillerini gerek mahkemeler gerekse yerel ve uluslararası tahkim mercileri önünde temsil etmektedir. Bu alandaki hizmetlerimiz, özetle,

 • Ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların kurumsal veya ad hoc tahkimlerde çözülmesi,
 • alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile uyuşmazlıkların hızlı ve etkin şekilde çözülmesi,
 • Kamu kurumları ve regülasyon kurumları ile olan uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Vergi davalarında müvekkillerin idare mahkemeleri nezdinde temsil edilmesi,

Ayrıca Büromuz, yabancı mahkeme veya tahkim kararlarının Türkiye’de icra edilmesine ilişkin davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Şirketler Hukuku ve Birleşme/Devralma
Ocaklı Avukatlık Bürosu; kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim organının sorumluluğu, hissedarlar arası ilişkiler, yeniden yapılandırma gibi birçok konuda ticaret şirketlerine ve hissedarlarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Genel şirket danışmanlığının yanı sıra Ocaklı Avukatlık Bürosu, şirket birleşme/devralma işlemlerinde de alıcı veya satıcı taraflara danışmanlık hizmeti sunmakta, pay/malvarlığı devir anlaşması ve hissedarlar anlaşması gibi işlem sözleşmelerinin hazırlanmasında ve müzakeresinde etkin rol almaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler, özetle, hedef firmaya ilişkin hukuki incelemeyi, projeye ilişkin sözleşmelerin hazırlanmasını ve müzakeresini, Rekabet Kurumu ve benzeri düzenleyici kurumlardan gerekli onayların alınmasında sunulan hukuki desteği ve kapanış sonrasında entegrasyon sürecine ilişkin hukuki hizmetleri içermektedir.
İnternet Hukuku

Özellikle elektronik ticaret tabanlı girişimler (start-uplar) ve şirketler için kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum, tüketici ilişkilerinin yönetilmesi, kurumsal sözleşmelerin düzenlenmesi, ürün ve hizmetlerin hukuka uygunluğunun denetimi, entegrasyon sözleşmelerinin müzakeresi dahil olmak üzere çeşitli danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Türkiye’de yatırım yaparak Türk vatandaşlığı edinmek isteyen yabancılara Türkiye’nin her yerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda, Türk vatandaşlığına başvuru sürecinin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağlamak adına, yatırım safhasından Türk vatandaşlığının kazanılması anına kadar tüm süreci yabancı müvekkillerimiz adına yürütüyor ve tüm bu süreçte danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

  Ticaret Hukuku

  Ocaklı Avukatlık Bürosu, şirketlere günlük operasyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri her türlü hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunlar, örnek olarak, şirket kuruluşuna ilişkin hukuki tavsiye vermeyi, ana sözleşme, hissedarlar sözleşmesi ve personel sözleşmelerinin hazırlanmasını, ve ticaret hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesini kapsamaktadır. Ocaklı Avukatlık Bürosu ayrıca, distribütörlük, acente, tedarik, uluslararası mal alım-satım sözleşmesi gibi çeşitli ticari sözleşmeleri hazırlamakta ve bunların müzakeresinde müvekkillerini temsil etmektedir.

  Proje Finansmanı

  Ocaklı Avukatlık Bürosu, özellikle otel, alışveriş merkezi gibi ticari gayrimenkuller ile enerji ve altyapı projelerinin finansmanında, kredi kuruluşlarını, sponsorları, proje şirketlerini ve diğer proje taraflarını temsil etmektedir.

  Bu alandaki hizmetlerimiz, özetle,

   

  • Projeye ilişkin hukuki inceleme çalışmasının yapılmasını
  • Proje sözleşmelerinin yanı sıra kredi ve teminat sözleşmelerinin hazırlanmasını ve müzakere edilmesini
  • Sürecin en başından kapanışa kadar gerekli danışmanlık hizmetlerinin sunulmasını ve teminatların (ipotek, hisse rehni vb.) kurulmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

  TAKIM

  Takımımız farklı deneyim ve donanıma sahip profesyonellerden oluşmaktadır. Avukatlarımız, Türkiye’nin saygın üniversitelerinden mezun olup her biri, alanında tecrübe sahibidir.

  Büronun kurucusu Onur Ocaklı, uluslarası ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresi konusunda, gayrimenkul geliştirme ve inşaat projelerinde, bankacılık ve finans alanında deneyim sahibidir. Daha önce uluslararası bir hukuk bürosu ve büyük bir özel bankada çalışan Onur, ticari sözleşmelerden ve gayrimenkul hukukundan doğan davalar başta olmak üzere mahkemelerde ve tahkim heyetleri nezdinde görülen çeşitli ticari uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmiştir.

  Onur, Hollanda’da Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra bir süre Hollanda’da hukuki danışmanlık yapmıştır.

  iLETİŞİM

  Bize Ulaşın

  Gürsu Mah. Atatürk Bul. 187BF 07070 Konyaaltı Antalya Tel: +90 242 2302421 Faks: +90 242 2296329 E-mail: [email protected]

  Kariyer

  Ocaklı Avukatlık Bürosu, yeni hukuk fakültesi mezunları da dâhil olmak üzere tüm kıdemlerdeki avukatların iş başvurularını memnuniyetle karşılamaktadır. Başvurularınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

  OCAKLI